Dvojzložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou, vytvrdzujúci chemickým procesom.

Vlastnosti

● Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný;
● Skrátený čas vytvrdnutia – krátka doba tuhnutia;
● Vysoká pevnosť kotvených materiálov bez rozperných tlakov;
● Rýchlosť tuhnutia;

Použitie

● Chemické kotvenie oceľových tyčí, pätiek zábradlí a skrutiek;
● Kotvenie do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehiel a pod.;
● Kotvenie mechanického upevňovania výkladov, garážových brán, výkladných skríň a pod.;

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atď. sú uvedené
v technickom liste.

PREDSTAVUJEME VÁM ŠPIČKOVÉ KOTVY DEN BRAVEN V NOVOM DIZAJNE


Máme tú česť podeliť sa s Vami o nové dizajny Vám už známych kotiev Den Braven.

Prepracovali sme dizajn do dravého „zvieracieho“ štýlu grizzly s čiernym telom kartuše pre všetky typy kotiev. Jednotlivé kotvy majú priradenú svoju farbu, identifi kujete ich podľa farebných aplikačných špičiek, ktoré tvoria s kotvou jeden harmonický celok.